דיל מסוכן: חסינות לנתניהו תמורת תיקים עשויה להיות שוחד
לתשומת לב סמוטריץ', ליצמן וכחלון: בית המשפט העליון פסק בעבר פעמיים כי עיגון טובת הנאה אישית במו"מ קואליציוני – הוא עבירה פלילית ■ המשמעות: קבלת משרות תמורת תמיכה בחסינות לנתניהו עשויה להיות "קניית שלטון" ■ מדוע היועמ"ש מנדלבליט לא מזהיר את ראשי הסיעות?

גור מגידו,הארץ16.05.2019 06:04

האם הסכם קואליציוני שבו ראשי המפלגות מעניקים לראש הממשלה טובת הנאה אישית בדמותחסינות מפני כתב אישום צפוי, בתמורה לתיקים ותקציבים, יכול ליפול תחת הגדרה של שוחד? לפי שני פסקי דין שנתן בית המשפט העליון, ייתכן שהתשובה לשאלה זו חיובית.

"אין לתת טובות הנאה תמורת שמירת השלטון"

באפריל 1990 נכשל "התרגיל המסריח" — המזימה הפוליטית שרקח יו"ר מפלגת העבודה דאז, שמעון פרס, להפלת ממשלת יצחק שמיר והחלפתה בממשלה בראשותו יחד עם חמשת חברי המפלגה הליברלית שפרשו מהליכוד. הליברלים חזרו לשורות הליכוד ושמיר הקים עמם קואליציה חדשה.

על רקע החשדנות בין שמיר ליצחק מודעי, אז ראש סיעת הליברלים (או הסיעה לקידום הרעיון הציוני, כפי שכינו עצמם), נחתם הסכם קואליציוני חריג שכלל התחייבויות של המפלגות להעמיד ערבויות כספיות לביצועו. במסגרת סעיף אחר בהסכם, ויתר הליכוד על טענות לחובות כספיים מצד הליברליים. בג"ץ נדרש לשאלת חוקיותו של ההסכם.

על דעת הרוב, שקבעה כי יש לבטל את הסעיפים הכספיים בהסכם, חתומים שני שופטים בעלי תפישת עולם מנוגדת לחלוטין. הראשון הוא מנחם אלון המנוח, מגדולי המתנגדים לאקטיביזם השיפוטי באותן שנים; השני הוא אהרן ברק, שלימים יוביל את המהפכה החוקתית שתאפשר לבג"ץ לבטל לראשונה חוקים שחוקקה הכנסת.

להרחבה

מודעות פרסומת