הארץ,בלוגים | יעלה על הדעת

פרס ישראל לתקשורת לא מוענק גם השנה ל…
העובדה שהפרס החשוב ביותר שמעניקה המדינה לא הוענק לאורי אבנרי הוא דוגמה להתקרנפות הוועדות הרשמיות ו"רשימות המתאימים" שהן מייצרות. צריך ליצור ועדות אלטרנטיביות

מאת ברי כנורי,08.05.2019

לא צריך להיות מגיד עתידות חד במיוחד כדי לקבוע שגם אם אורי אבנרי, שהלך באוגוסט לעולמו בגיל 94, היה ממשיך להלך בינינו עוד שנים רבות, הוועדות הרבות לבחירת המועמדים לפרס ישראל היו ממשיכות "לשכוח" אותו. האמנם רק יד המקרה גרמה לכך ששבעה עשורים של פעילות עיתונאית נמרצת ובלתי פוסקת חלפו עברו מבלי שזכה בפרס החשוב ביותר שהמדינה מעניקה? הרי אם מאן דהוא מחוצף היה מהין ושואל את אותם חברי ועדה איך קרה שפסחו על אבנרי, הם ודאי היו מפטירים: "נו באמת, עם כל הרצון הטוב, איך אתה חושב שאפשר להעניק את הפרס לאדם כזה?"

להרחבה

מודעות פרסומת