מתקן הנזלת גז צף  FLNG מעל שדה הגז לויתן או אסדה קבועה ליד חוף דור-נחשולים.

מאת אמנון פורטוגלי,מכון חזן-‏23 אפריל, 2019

מתוך הדוח השנתי של דלק קידוחים לשנת 2018 שפורסם ב-24 למרץ:

 

"השותפות [דלק קדוחים] בוחנת אפשרות להנזלת הגז ושינועו במצב נוזלי (גט"ן) במכליות ייעודיות למדינות שונות אשר בהן יש ביקוש לגט"ן. בניית מתקן להנזלת גז טבעי הינו פרויקט מורכב ביותר, בין היתר, בשל היקף ההשקעה העצום, ובשל אתגרים תכנוניים, הנדסיים, סביבתיים ומסחריים הכרוכים בפרויקט מסוג זה.

במסגרת זו בוחנת השותפות הקמת מתקן הנזלה צף  (FLNG)  שימוקם בים על גבי אניה ייעודית. בשנים האחרונות החלו לפעול שלושה מתקני -FLNG ראשונים (ברוסיה, קמרון ואוסטרליה). כמו כן ישנם מתקני הנזלה צפים נוספים המצויים בשלבי תכנון והקמה.

נכון למועד פרסום הדוח, מנהלת השותפות משאים ומתנים, בשלבים שונים, עם ספקי טכנולוגיה ושירותי FLNG,  מתוך מטרה לבחון את ההיתכנות הטכנו-כלכלית של הקמת מתקן FLNG עבור פרויקט לוויתן."

מסתבר שבסופו של דבר שותפי לויתן הבינו שהפתרון הנכון הוא אסדה צפה להנזלת הגז מעל קידוחי לויתן.

להרחבה