https://www.themarker.com/dynamo/1.7132692

באיחור של 6 שנים: הגבלות ראשונות על הזיהום מאסדת הגז תמר
המשרד להגנת הסביבה פירסם לשימוע ציבורי את היתר פליטת המזהמים שיעניק למפעילת הקידוח, נובל אנרג'י, בתום מחלוקת ארוכה מול החברה ■ היתר הפליטה של אסדת לווייתן יפורסם במאי

שר האנרגיה

אורה קורן,דהמרקר-16.04.2019 17:08 עודכן ב: 17:14

אסדת תמר פועלת כשש שנים ללא היתר פליטת מזהמים, ורק היום הוציא המשרד להגנת הסביבה היתר ראשון לשימוע ציבורי שיחייב אותה לעמוד ברמת זיהום שנתי נתונה.

האסדה זיהמה את האוויר באופן ניכר ב-2018-2013, כששרפה באוויר הפתוח חומרים אורגנים נדיפים. ב-2017 נחשף הזיהום על ידי המשרד להגנת הסביבה, שדרש להפסיקו ולעבור לשריפה במתקן סגור, אבל רק בשלהי 2018 הושלמה התקנת המערכת החוסמת את רוב הזיהום. המערכת עברה הרצה שהסתיימה בסוף מארס והוכחה כיעילה. על רקע זה הוציא היום המשרד להגנת הסביבה לשימוע ציבורי היתר פליטה ראשון לאסדה, שיישומו יביא להפחתה של כ-98% מפליטת חומרים אורגניים נדיפים ובהם בנזן.

להרחבה

מודעות פרסומת