אנלייט מדורגת בפעם הראשונה ע"י מידרוג ב-  A3.il עם אופק יציב

 

גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט: "הדירוג של החברה בקבוצת ה A הוא אבן דרך נוספת וחשובה מאוד בראייתנו, בהתפתחותה של אנלייט. אנו פועלים על מנת לספק למשקיעי החברה, בעלי המניות ומחזיקי האג"ח,  פלטפורמה מגוונת וצומחת, בעלת חוסן פיננסי הולך וגובר. אנו מודים לחברת מידרוג על האמון בחברה, הן בפעילותה הקיימת והן בתכניות האסטרטגיות שלה לעתיד"

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת הודיעה היום, ג', כי חברת מידרוג החליטה על הענקת דירוג  לחברה של A3.il באופק דירוג יציב.

במידרוג מציינים בין השיקולים לדירוג: מגמת צמיחה בענף האנרגיות המתחדשות בארץ ובעולם, הנתמכת ביעדים לקידום אנרגיות מתחדשות; אסטרטגיית החברה ליצור תמהיל גיאוגרפי רחב ומגוון, הכולל מכירת חשמל בשווקים מפותחים לצד פעילות במדינות מתפתחות; נתח שוק הולך וגדל, בטווח הקצר, לצד פיזור נכסים טוב יותר בטווח הבינוני-ארוך; תכנית השקעות מאסיבית הצפויה לאפשר את צמיחתה המואצת של החברה; בעלות ללא גרעין שליטה, המאפשרת איזון הולם בין בעלי החוב לבעלי המניות ,ללא צפי לחלוקת דיבידנדים.

עוד הרחיבו במידרוג כי המודל העסקי של אנלייט מבוסס על השקעה בייזום והקמת פרויקטים, והחזר ההשקעה מתוך ההכנסות ממכירת החשמל לרשת החשמל ו/או ממימוש הנכסים שברשותה, על ידי מכירת זכויותיה במתקנים. הפרויקטים ממומנים באמצעות שילוב של רכיב הון עצמי ורכיב חוב, על ידי מימון בנקאי ו/או ציבורי. לחברה ניסיון הולם במימון פרויקטאלי בארץ ובעולם, בשיתוף ובשילוב עם תאגידים בנקאיים מקומיים ובינלאומיים וגופים מוסדיים. מבחינה גיאוגרפית, אסטרטגיית החברה הינה ליצור תמהיל רחב ומגוון, הכולל מכירת חשמל בשווקים מפותחים לצד פעילות במדינות מתפתחות אשר מאמצות רגולציה שקופה וברורה יחסית.

מודעות פרסומת