15 אפריל 2019–הודעה לעיתונות-

תוצאות הפיילוט של שותפות רא"מ: ניתן להגדיל את תפוקת החשמל שתייצר השותפות משילוב של פצלי שמן ופסולת פלסטיק לכ-55-65 מגה וואט

ג'אק סבג, מנכ"ל רא"מ: התוצאות של הפיילוט מצביעות על כך שניתן יהיה להפחית את התלות של השותפות בתנודתיות של מחיר הנפט ובכך תקדמנה משמעותית את ההגעה לסגירה פיננסית # השותפות תדווח בהמשך בדבר המשמעות הכלכלית של תוצאות הפיילוט

תפוקת החשמל ששותפות רא"מ (רותם אנרגיה מחצבים) תוכל לייצר משילוב של פצלי שמן ופסולת פלסטיק תהא ככל הנראה גדולה מהצפוי ותוכל לעמוד על 55-65 מגה וואט. כך עולה מתוצאות הפיילוט שביצעה השותפות ועליו דיווחה הבוקר. תוצאות הפיילוט מצביעות על כך שניתן יהיה להפחית את התלות של השותפות בתנודתיות של מחיר הנפט ומקלות על הגעה לסגירה פיננסית בדרך להקמת מתקני ההפקה במישור רותם. יצויין כי השותפות בוחנת את המשמעות הכלכלית של תוצאות הפיילוט ותדווח על כך בהמשך. בנוסף, השותפות קיבלה לידיה נתונים ראשוניים אודות הרכב הנפט המופק מפצלי השמן ופסולת פלסטיק ובהתאם תפעל להתקשרות עם לקוחות למכירת הנפט.

על פי הדיווח של רא"מ הבוקר, השותפות השלימה את ביצוע הפיילוט באמצעות חברת TTU Galoter, הנחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בתכנון הנדסי בתחום הפקת חשמל ונפט מפצלי שמן. חברת TTU Galoter מחזיקה בזכויות על טכנולוגית UTT-3000 שהינה טכנולוגיית Solid Heat Carrier, אשר נבחרה לפרויקט של רא"מ ואשר על פיה מפיקים אנרגיה מפצלי שמן באופן מסחרי בשורה של מתקנים הפועלים באסטוניה. הפיילוט בוצע במעבדות האוניברסיטה הטכנולוגית שבסנט-פטרסבורג, רוסיה, ולשם כך נשלחו למעבדות האוניברסיטה פצלי שמן משטח התגלית של השותפות במישור רותם ופסולת פלסטיק שנמסרה אחרי מיון על ידי קבוצת יעקובי.

לפיילוט נקבעו מספר מטרות: קבלת מאזן חום ומסה כבסיס הנתונים לביצוע התכנון ההנדסי של מתקני השותפות; ביצוע אופטימיזציה של תפוקות הנפט והחשמל ביחס להיפק האנרגטי של פצלי השמן בשילוב עם פסולת הפלסטיק; קבלת הרכב הנפט המיוצר מפצלי השמן בשילוב עם פסולת הפלסטיק לשם התקשרות עתידית עם לקוחות למכירת הנפט וקבלת נתונים נוספים הנדרשים לשם קידום התסקיר הסביבתי למכרה ולמתקני ההפקה שבכוונת השותפות להקים.

תוצאות הפיילוט: שילוב פצלי שמן ופסולת פלסטיק מהווה בשורה אנרגטית וסביבתית ומאפשר הגדלת תפוקת החשמל

מתוצאות הפיילוט עולה כי שילוב פסולת הפלסטיק עם פצלי השמן בטכנולוגית Solid Heat Carrier המוצעת מגדילה גם את תפוקות החשמל ומהווה בשורה אנרגטית וסביבתית כאחת. בנוסף, ניתן לבצע אופטימיזציה באמצעות הגדלת הפקת החשמל על חשבון הפקת הנפט ולהגדיל את תפוקת החשמל לכ- 55-65 מגה וואט, במקום 30 מגה וואט עליו דיווחה השותפות מלכתחילה.

 

 

מודעות פרסומת