יצא המרצע מהשק

מאת אבנר שומרוני,גיאולוג בכיר,09.04.2019

השותפים של "לוויתן" הגיעו להסכם מכירת גז עבור חברת החשמל עם השותפים ב"תמר", כשהמחירים נמוכים משמעותית ממחירי הגז הנוכחיים. כמוכן חל שינוי מהותי בהסכם הצמדת המחירים.

בעיסקה סיבובית חברת החשמל מוותרת על פיצוי מצרי על הפסקת הזרמת הגז ב2011, וזאת תמורת מחירי הגז החדשים והנמוכים מחברות הגז. כל זאת על מנת שחברות הגז ישיגו הסכמי מכירת גז למצרים, שלא יגיעו למימוש, אלא אם הפיצוי לחברת החשמל ימחק.יש להבין שבתנאים הנוכחיים לא ניתן לייצא גז למצרים וזאת עקב חוסר אפשרות הזרמת גז באין צנרת מתאימה. הצינור שנקנה מ"EMG" ע"י חברת "דולפינוס" אינו ניתן לשימוש כי אין צינור שיקבל את הגז ממנו. לחברת הגז "דולפינוס" אין שום גיבוי רשמי של ממשלת מצרים.

אין שום היתכנות כלכלית להנחת צינור בים העמוק לכיוון איטליה. המצרים עם כמויות גז גדולות בהרבה מאצלנו בדקו את הנושא לפחות פעמיים, ולאחר בדיקות מעמיקות הקימו שני מיתקני הנזלת גז המחליפים צנרת. כמויות הגז הרבות שנתגלו לאחרונה במצרים וקפריסין, מיועדות כרגע למתקני ההנזלה המצריים. מצרים מזרימה גז לירדן, סוריה וכנראה לבנון בקרוב, במחירים נמוכים משמעותית מהמחירים של חברות הגז הישראליות.

מהכתוב לעיל די ברור שבמצב הנוכחי אין אפשרויות ייצוא מלבד לירדן ולרשות הפלשתינאית. נתקענו במצב של עודפי גז ללא ביקוש וזאת הסיבה האמיתית להסכמים בין החברות הישראליות. המצב הזה היה די ברור למביני העניין מלכתחילה, מה שעלה במשרותיהם של הממונה על ההגבלים ויושבת ראש רשות החשמל. צרכני החשמל הישראלים שילמו מחירים גבוהים לא צידוק. יש לבדוק היטב מדוע ראשי השלטון היו כה אובססיבים בהכתבת מערכת המחירים לחברת החשמל.

מעבר לשיקולים אסטרטגיים להבטחת משאבי האנרגיה של ישראל בעתיד הרחוק, היו שראו את העתיד (לנגוצקי), שפיתוח לוויתן אינו מוצדק בזמן הנוכחי ורק יגרום לקניבליזציה בהספקת הגז. עלויות תמחור ניכרות של "לוויתן" היו יכולות להיחסך אם היו מפתחים את שדה "תמר" במקום, וזאת ע"י הוספת אמצעי הפקה וצנרת נוספת לצפון הארץ.

הזרימה אמורה להיות בצנור EMG ממזרח למערב.

הזרימה בצינור ההמשך מאל עריש במצב הנוכחי ממערב למזרח.

למעשה צינור EMG הוא – dead end

מודעות פרסומת