"הסכם סביר": הרגולטור נותן גיבוי לפשרה בין חברת החשמל ומצרים
בהתייחסות רשמית ראשונה שפרסמה רשות החשמל היא קובעת כי הסכם הפשרה שהושג מתקבל על הדעת "בנסיבות העניין", וכי "חברת החשמל פעלה כמיטב יכולתה ועם מיטב הכלים שעמדו לרשותה"; תומכת גם בהחלטת חברת החשמל להסתיר את המידע על ההסכם מהציבור

ליאור גוטמן,כלכליססט-17:29,03.04.19
תגיות:רשות החשמל
חברת החשמל
מצרים
רשות החשמל מגבה את הסכם הפשרה של חברת החשמל עם מצרים: בהתייחסות ראשונית שפורסמה היום (ד') על ידי הרגולטור קובעת הרשות ש"בנסיבות המתוארות לעיל ועל פני הדברים, על סמך מצגיה של החברה ולאחר עיון ראשוני במסמכים עליהם, בין היתר, הסתמכה החברה לצורך קבלת ההחלטה לגבי הסכם הפשרה, הרשות מתרשמת שהחברה פעלה לפי מיטב יכולתה והכלים שעמדו לרשותה לקראת החתימה על הסכם הפשרה, וכי הסכם הפשרה הוא סביר בנסיבות העניין".

לעניין הסתרת המידע לכאורה מהציבור, ברשות מודים ש"בהתאם לקבוע בסעיף 36 לחוק משק החשמל, מחליטה הרשות שהחלטה זו לא תפורסם עד למועד החתימה על הסכם הפשרה ולאחר פרסום דיווח מיידי בגין החתימה, וזאת לאחר שהשתכנעה שפרסום ההחלטה בשלב זה, יהיה בו כדי לסכל את החתימה על הסכם הפשרה".

להרחבה

מודעות פרסומת