28-במרץ 2019

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, מינה את השופט (בדימוס) שלום ברנר לתפקיד יו"ר הועדה למתן היתרים שפועלת על-יד משרד מבקר המדינה. הוא יחליף בתפקיד את השופט (בדימוס) ד"ר עוני חבש שהודיע למבקר המדינה שאין הוא חוזר בו מהודעת ההתפטרות.

השופט ברנר כבר כיהן בין השנים 2001 ל-2004 כיו"ר הועדה למתן היתרים. הוא מונה מבין שורה של שופטים בדימוס בבית המשפט העליון ובבתי משפט מחוזיים, שמועמדותם לתפקיד נבחנה בעקבות התפטרותו של ד"ר חבש.

אחרי שפרש לגמלאות מתפקידו כסגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, שימש השופט ברנר במגוון תפקידים שיפוטיים וציבוריים.

לפיכך, בקרוב יקבע מועד להמשך הטיפול של הוועדה למתן היתרים בפנייתו של רוה"מ בנימין נתניהו לקבל סיוע במימון הוצאות ההגנה שלו.

שלמה רז

דובר משרד מבקר המדינה

  ונציב תלונות הציבור

מודעות פרסומת