אנרגיה ותשתיות

דו"חות נתג"ז: ההכנסות גדלו – אבל הרווח הנקי הצטמצם
במהלך 2018 השקיעה נתג"ז כ-400 מיליון שקל במערכות ההולכה החדשות של גז טבעי ■ הרווח הנקי ירד בשל גידול בהוצאות פחת בעקבות השלמת פרויקטים שונים ותחילת הפעלתם ■ באחרונה השלימה החברה הקמה של צינור להולכת גז טבעי לירושלים

שר האנרגיה, יובל שטייניץ, ומנכ"ל נתג"ז, שמואל תורג'מן-אלבטרוס

כך שלחה נתג"ז הודעה לתקשורת:בתמונה יש שלושה מצולמים.את השר שטייניץ והיו"ר תורגמן זיהו בשמותיהם ואילו השלישי שאינו דירקטור או שר נשאר אלמוני.

אורה קורן,דהמרקר-28.03.2019 17:08

הדו"חות הכספיים ל-2018 של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) הממשלתית, שפורסמו היום (ה'), חושפים כי אף שהכנסות החברה עלו בהשוואה 2017, הרווח הנקי שלה דווקא הצטמצם. בעוד ב-2018 הכנסות החברה היו 595 מיליון שקל והרווח הנקי היה 56 מיליון שקל, ב-2017 היו הכנסותיה 553 מליון שקל  אך הרווח הנקי היה גבוה בהרבה – 80.4 מיליון שקל.

נתג"ז השקיעה במהלך שנה החולפת כ-400 מיליון שקל במערכת ההולכה החדשה של גז טבעי. בין השאר השלימה החברה את הקמת הקו להובלת גז לירושלים, ואת ההכפלה במקטע שורק-צפית. בימים אלה משלימה החברה את קו היצוא הצפוני לירדן.

להרחבה

מודעות פרסומת