סביבה ובעלי חיים | פני הארץ
יש מערכות מתקדמות לאיסוף ומין פסולת, עכשיו צריך לפעול, למיין ולמחזר אותה

צפריר רינת,הארץ-14.03.2019

הטיפול בפסולת הוא התחום שישראל נמצאת בו בפיגור הגדול ביותר ביחס למדינות המובילות בניהול משאבי הסביבה. הרוב המכריע של הפסולת הביתית מגיע לאתרי הטמנה, ורק קצת יותר מ–20% ממוחזרים. כשבוחנים את השטחים הציבוריים במדינות המתועשות, ישראל מדורגת בצמרת בכל הנוגע לכמויות פסולת הפלסטיק, הבניין, מוצרי האלקטרוניקה ושאריות מזון המושלכות בהם.

להרחבה

מודעות פרסומת