מודיעין מפרסמת את התוצאות הכספיות לשנת 2018:

ההכנסות מהפקת הנפט זינקו ברבעון הרביעי לכ-1.8 מיליון דולר;

בתקופת הדוח הופקו בנכסי הנפט של מודיעין 226 אלף חביות, והכנסות השותפות הסתכמו ב-3.8 מיליון דולר

רון מאור, מנכ"ל מודיעין אנרגיה: "ב-2018 המשכנו במימוש האסטרטגיה לבניית פורטפוליו נכסי נפט מניבים. בשנה זו חל גידול משמעותי בהכנסות בנכסי הנפט בהם אנו שותפים, וסך הכל הופקו בהם כ-226 אלף חביות נפט. השיפור בעלויות ההפקה לצד מחיר הנפט הגבוה בקליפורניה, הביאו לרווחיות גבוהה בפרויקטים. במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2019, בכוונתנו לבצע קידוחים נוספים בנכסי הנפט שבבעלותינו על מנת להמשיך ולהגדיל את מספר הבארות המפיקות, במקביל לחיבור הבארות הקיימות למתקני הפקה קבועים, על מנת להמשיך ולהוריד עלויות ההפקה בהן ולשפר את הרווחיות".

קישור לדיווח באתר הבורסה: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1217001-1218000/P1217642-00.pdf

 

מודעות פרסומת