תלויה בארדואן: האם אורמת טכנולוגיות הולכת לחטוף מארס טורקי ב–2019?
החברה הגיאותרמית, שהפיקה בטורקיה 23% מכלל הכנסותיה ו–84% מההכנסות במגזר המוצרים, חשופה להמשך הפיחות בלירה הטורקית ולירידה בסבסוד שנותנת ממשלתה לאנרגיה מתחדשת אורמת הקימה מפעל בטורקיה כדי לשפר את סיכוייה לזכות במכרזים במדינה

יורם גביזון,דהמרקר-04.03.2019 06:05 עודכן ב: 06:26

ההידרדרות של הכלכלה הטורקית והפיחות בלירה הטורקית עלולים לפגוע באחד השווקים המהותיים של אורמת טכנולוגיות, ולהקטין את השוק הפוטנציאלי שעליו היא מתמודדת.

תלותה של אורמת (20,240 +2.07%) בשוק הטורקי גברה ב–2018, וצפויה להישאר משמעותית גם ב–2019 — כך עולה מהדו"חות הכספיים המלאים של החברה שפורסמו בסוף השבוע שעבר. טורקיה סיפקה לאורמת 23.5% מהכנסותיה ב–2018, לעומת 18% מהכנסותיה ב–2017 ו–7% מהכנסותיה ב-2016. התלות של אורמת בפעילות בטורקיה בולטת במיוחד במגזר המוצרים: ייצור טורבינות לתחנות גיאותרמיות ואספקת שירותי תכנון, רכש והקמה לתחנות גיאותרמיות של אחרים.

להרחבה

מודעות פרסומת