אגף ביצוע פרויקטים של חברת החשמל הוסמך בתקן הבטיחות ובריאות תעסוקתית החדש שפורסם בעולם ובישראל במרץ 2018

מכון התקנים העניק אישור לאגף ביצוע פרויקטים של חברת החשמל לתקן ניהול בטיחות, לניהול איכות ולניהול סביבתי

 

אגף ביצוע פרויקטים של חברת החשמל אושר על-ידי מכון התקנים הישראלי בתקן משולב הכולל את תקן הבטיחות החדש שפורסם לאחרונה בעולם ובישראל: ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה  ISO 45001:2018,  בנוסף לתקני ניהול איכות ISO 9001:2015 וניהול סביבתי ISO 14001:2015.

תקן הבטיחות ניתן לאגף ביצוע פרויקטים של חטיבת פרויקטים הנדסיים בחברת החשמל, אגף האמון על פרויקטי תשתית גדולים ומורכבים ברמה הלאומית. זהו הגורם הארגוני הראשון במדינת ישראל שזוכה לתקן ISO45001, שהוא תקן הבטיחות המתקדם ביותר הקיים היום בארץ!

חיים רובין סמנכ"ל פרויקטים הנדסיים בחברת החשמל: "עבודה בבטיחות היא נר לרגלי עובדי חברת החשמל, בביצוע כל משימה ועבודה, בשגרה ובחירום. אני גאה בעובדי אגף הביצוע חטיבת פרויקטים הנדסיים בחברת החשמל, שמוכיחים פעם אחר פעם כי ניתן לעבוד במקצוענות וביעילות, לייצר תוצרים איכותיים, מבלי להתפשר על שמירה על הבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה".

מ"מ מנכ"ל מכון התקנים הישראלי אילן כרמית: תהליך האישור לפי התקן החדש בוצע ביעילות ובמהירות. הוכנו נהלים ומסמכים, בוצע תהליך הטמעה והמבדק שביצע מכון התקנים הישראלי פגש מנהלים המעריכים את העבודה והבטיחות של עובדיהם, ועובדים ששומרים על פעילויות בטוחות. נמצא שהארגון מוכן ומיישם הדרישות בצורה טובה ומשלב ניהול הבטיחות עם ניהול האיכות והניהול הסביבתי המהווים חלק ממערכת הניהול העסקית שלו.

חברת החשמל יוזמת ופועלת לפיתוח ולהטמעת כלים הנדסיים, אביזרים וציוד מתקדם, לצד פעילות פרואקטיבית ליצירת תרבות דיווח ותחקור אירועים להפקת לקחים, דיווחי כמעט תאונה, סיורים מקצועיים – ממוקדי בטיחות – של מנהלים בקבוצות עבודה וניהול סיכונים כחלק משגרת העבודה.

חברת החשמל תמשיך לפעול ליישום אפקטיבי ויעיל של דרישות מערכת ניהול משולבת על מנת להוביל את נושאי האיכות, הגנת הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.