‏7/2/2019-הודעה לעיתונות

 

 

רשות החשמל משיקה היום שני מכרזים חדשים לאחר שמליאת הרשות אישרה את פרסומם של מכרז פוטו-וולטאי שלישי למתקנים קרקעיים ברשת החלוקה ומכרז פוטו-וולטאי ראשון מסוגו לגגות. שני המכרזים צפויים לספק למשק החשמל אנרגיה מתחדשת בתעריף נמוך ולאפשר למדינת ישראל לעמוד ביעדיה לשנת 2020 – 10% אנרגיות מתחדשות מצרכי המשק. זאת בהתאם למדיניות הממשלה ומדיניות שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ.

המכרז הקרקעי ברשת החלוקה יתקיים במתכונת זהה לשני המכרזים הקודמים שהרשות פרסמה למתקנים קרקעיים ואשר הביאו עד כה להקמת מתקנים בהספק מצטבר של 340 מגהוואט. המכרז מיועד למתקנים קרקעיים בהספק של עד 10 MW שיחוברו לרשת במתח גבוה או מתח נמוך. כבעבר, ההצעות במכרז תהינה על גודל מכסה  ולא עבור פרויקטים ספציפיים, כאשר משך הקמתן הינו 21 חודשים ומשך הבטחת התעריף הינו ל 23 שנים.

הרשות שוקלת לקיים את המכרז במשותף עם המנהל הצבאי ביו"ש, כך שתתאפשר הקמת מתקנים גם באזור יו"ש באותו תעריף.

מכרז הגגות מיועד לגגות גדולים של מעל 1,000 מ"ר, אשר עד כה נסמכו על הסדרת המונה נטו שהסתיימה בספטמבר 2018, וכעת יוכלו להתמודד בהליך תחרותי ראשון מסוגו לתחום זה. בנוסף, בהליך תתאפשר הקמה של מתקנים המוקמים על גבי בריכות דגים, מאגרי מים ומאגרי קולחין, ולאלו אף יתאפשר פרק זמן מורחב להקמה בשל מורכבותם ההנדסית, בעוד יתר מתקני הגגות יידרשו לקום ולהגיע להפעלה מסחרית תוך שנה מיום ההודעה על זכייתם.

התחייבות הזוכים במסגרת ההליכים התחרותיים הינה להקמת המתקנים בהספק הכולל אותו הציעו, והם רשאים להעביר את זכאותם לצד נוסף, כאשר האחריות על הקמתם אינה נגרעת מהם. כמו כן, במסגרת ההליך התחרותי להקמת מתקני גגות תתאפשר צריכה עצמית של היצרן מהמתקן.

בדומה למכרזי רשות קודמים, המכרז ינוהל בשיטת ה clearing price  ובו ידורגו ההצעות מהנמוכה אל הגבוהה כאשר ההצעה שתקבע את תעריף הזוכים תהיה ההצעה הבאה במדרג אשר לא נבחרה בשל גובהה. התעריף יובטח לתקופה של 25 שנים למתקני גגות.

כמות ההספק המינימאלית למכרז הגגות הינה 50 MW, עם זאת מצהירה הרשות כי הצעות תחרותיות רבות עשויות להביא למכסה גדולה מזאת. כמו כן, כל הצעה שאינה תחרותית ותחרוג מאומדן המקסימום למכרז שייקבע, תפסל.

סיכום שנת 2018:

2018 היוותה שנת שיא בקידום אנרגיות מתחדשות בישראל. במהלך השנה נוספו 360 מגוואט של חשמל ירוק למשק, ולהסדרות הרשות השונות עבור גגות נרשמו מעל 300 מגוואט נוספים.

בחודשים הקרובים צפויים להיכנס להפעלה מסחרית שני מתקני תרמו-סולאר באשלים בהיקף של 252 מגה וואט מותקן. ובכך כושר היצור של האנרגיה המתחדשת בסוף שנת 2019 יאפשר לייצר כ 7% מסך הצריכה הצפויה בשנה זו.

לצורך הנגשת הרישום הקימה רשות החשמל אתר אינטרנט יעודי פשוט ונגיש ובו הסברים כיצד מצטרפים למהפכת הגגות הסולאריים, המרכז את כל המידע הנדרש למשקי בית וצרכנים השוקלים להקים מערכות סולריות.

האתר כולל  בין היתר, מחשבון לחישוב ההכנסה החזויה מהגג שלכם, מה אני צריך/ה לעשות בכדי שהגג שלי יהפוך להכנסה חודשית קבועה, איך פונים למערכת הרישום של חברת החשמל וכיצד מתחילים לייצר חשמל מפתח הבית:

https://solarroofpua.co.il/