אנרגיה ותשתיות

מחריף המחדל של אי-חיבור המפעלים לגז
מתוכנית משרד האנרגיה ל-2019 עולה כי המשרד קבע לעצמו כיעד לחבר 158 צרכנים תעשייתיים לגז טבעי עד לסוף השנה – כאשר נכון לסוף 2018 חוברו רק 118 צרכנים כאלה

דהמרקר-10.02.2019 06:28

תוכנית העבודה של משרד האנרגיה ל–2019 חושפת עד כמה עמוק הכישלון בהבאת בשורת הגז הטבעי לתעשייה הישראלית — כישלון שנמשך כבר כמה שנים, ללא פתרון באופק. זאת, כשהמשרד מצוי כעת בפיגור של כשנתיים ביחס ליעדים שקבע לעצמו לחיבור צרכנים גדולים לגז — יעדים שממילא נדחו וצומצמו בעבר.

כך, מתוכנית המשרד ל–2019 עולה כי המשרד קבע לעצמו כיעד לחבר 158 צרכנים תעשייתיים לגז טבעי עד לסוף השנה — כאשר נכון לסוף 2018 חוברו 118 צרכנים כאלה.

אלא שבתוכנית העבודה שכתב המשרד לפני שנתיים, אמורים היו להיות מחוברים לרשת חלוקת הגז 119 צרכנים כבר בסוף 2017 — ואילו בסוף 2018 אמור היה המשרד לדאוג לחיבורם של 180 צרכנים. במלים אחרות, יעד משרד האנרגיה המעודכן ל–2019 נמוך בכ–13% מהיעד שקבע בעבר אותו משרד ל–2018.

להרחבה