תוכן פרסומי של חברת אלטשולר-שחם,

 

הדוחות הכספיים של החברות המחזיקות במאגר תמר לרבעון השני של השנה, מלמדות כי המאגר מכניס בממוצע מעל 500 מיליון דולרים לרבעון. עם זאת, נראה כי משקיעים רבים חוששים כי "החגיגה" הזו עומדת להסתיים בעתיד הנראה לעין. ראשית, כי הבלעדיות של תמר תסתיים ברגע שיושלם הפיתוח של מאגר לוויתן ב-2019. לווייתן מכיל עתודות גז מוערכות של מעל 600 BCM ותוכנית הפיתוח שלו צפויה לאפשר לו להפיק כמות גז דומה לזו של תמר, כך שהוא מהווה מתחרה משמעותי מול תמר. כשנתיים מאוחר יותר, ב-2021, צפוי להסתיים הפיתוח של מאגרי כריש ותנין בידי אנרג'יאן היוונית, מה שיגדיל עוד את היצע הגז במשק. בנוסף, באותה שנה גם ייפתח מחדש למשא ומתן הסכם אספקת הגז הנוכחי בין שותפות תמר לחברת החשמל, ובמידה וסביבת המחיר תהיה נמוכה במועד זה, ייתכן כי ההסכם החדש יתבסס על מחיר גז נמוך יותר מהנוכחי.

בשורה התחתונה, ישנו חשש כי היצע הגז יעלה בהרבה על הביקוש. בעבר, החששות היו אף גדולים יותר בעקבות ההערכות כי לא יהיה ייצוא משמעותי של גז לחו"ל, כולל למצרים, שם התגלו בשנים האחרונות מאגרי גז גדולים מאוד.

להרחבה