https://www.haaretz.co.il/blogs/shemuelmeir/BLOG-1.6866466

בלוגים | שיח אסטרטגי
פתקים סודיים, פתיחות מפתיעה וגם כמה תובנות על איראן
שתי כתבות שפורסמו החודש משרטטות את "פרויקט דימונה" באופן כה מנוגד, שרק קריאה משולבת נותנת את מלוא התמונה ההיסטורית והעתידית של הנעשה מאחורי הגדרות

מאת שמואל מאיר,בלוגים,הארץ

בתוך שבוע התפרסמו שתי כתבות יוצאות דופן על הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג) או הכור בדימונה בלשון הפופולרית. כך קבלנו ראיון פומבי ראשון מסוגו עם מנכ"ל קמ"ג , אודי נצר (גלובס, 11 ינואר) שכל כולו רצון לשדר פתיחות לא שגרתית. מן העבר השני, קיבלנו עיון היסטורי מרתק של אדם רז (מוסף הארץ, 18 ינואר) על תהליך קבלת החלטות חשאי להקמת הקריה לפני יותר מ-50 שנה ולידתה של דוקטרינת העמימות. שתי כתבות בעלות אופי כה מנוגד, מה שמצריך קריאה משולבת אם רוצים להבין את מלוא התמונה על הרתעה, גרעין לצרכי שלום ומה שביניהם.

להרחבה