יוסי אבו הודיע על סיום תפקידו כיו"ר דירקטוריון תמר פטרוליום.
רן אפרתי, דירקטור בחברה, נבחר לכהן כיו"ר במקומו.

יוסי אבו

אבו: "היתה זו זכות ללוות את החברה מיומה הראשון, ולקחת חלק בהפיכתה לאחת מחברות האנרגיה המובילות בישראל "
אבו, שכיהן כיו"ר החברה מיום הקמתה, הודיע על סיום תפקידו כיו"ר.
לתפקיד יו"ר החברה נבחר פה אחד רן אפרתי, המשמש כדירקטור בחברה.
אבו יישאר דירקטור בחברה למספר שבועות, ובסופם יפרוש מדירקטוריון החברה.

לפני שעה קלה דיווחה תמר פטרוליום כי יוסי אבו, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה מיום הקמתה, סיים את תפקידו כיו"ר החברה. אבו ימשיך לכהן כדירקטור בחברה לתקופת חפיפה קצרה עם היו"ר הנבחר, אשר לאחריה יסיים את כהונתו בדירקטוריון תמר פטרוליום.
במקומו של אבו מונה כיו"ר הדירקטוריון רן אפרתי, המשמש כדירקטור בחברה, אשר על מינויו החליט דירקטוריון החברה פה אחד.

כזכור, "תמר פטרוליום" הינה חברת נפט וגז ללא גרעין שליטה, אשר רכשה במהלך חודש יולי 2017 9.25% מהזכויות במאגר תמר, מדלק קידוחים. בחודש מרץ 2018 רכשה תמר פטרוליום נתח נוסף מהאחזקות במאגר מנובל אנרג'י, וכיום היא בעלת הזכויות השלישית בגודלה במאגר תמר, ומחזיקה 16.75% מהמאגר.
יוסי אבו מכהן ב-7 השנים האחרונות כמנכ"ל דלק קידוחים, וכיו"ר תמר פטרוליום מיום הקמתה.
יחד עם ההודעה על סיום תפקידו הודיע אבו, כי מתוך תחושת מחויבות ואחריות לחברה ימשיך לכהן בתפקיד דירקטור בחברה למשך תקופת חפיפה קצרה (מספר שבועות), ולאחריה יסיים את כהונתו בדירקטוריון תמר פטרוליום.

רן אפרתי מכהן כדירקטור בחברה מחודש יוני 2017 ערב הנפקתה לראשונה לציבור.
אפרתי מכהן כיו"ר קופיקס גרופ, במקביל לתפקידו כמנכ"ל רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ ואחראי על קשרי המשקיעים בקבוצת רמי לוי. בתפקידו הקודם כיהן כיועץ המשפטי הראשי של הקבוצה.
אפרתי הוא בעל תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית בשיתוף אוניברסיטת ג'ורג'טאון.

מודעות פרסומת